Over StemmenTracker

Hoe hebben de politieke partijen in de Tweede Kamer sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III in oktober 2017 gestemd? Welke partij sluit met haar stemgedrag het meest aan bij jouw opvattingen?

Met de StemmenTracker kun je nagaan hoe er is gestemd over onderwerpen als het eigen risico in de zorg, de gaswinning in Groningen of het migratiepact van Marrakesh. Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met je eigen mening, zie je met welke partij je de meeste overeenkomsten hebt.

ProDemos

StemmenTracker is gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Deze organisatie maakt ook de StemWijzer. Je kunt de StemmenTracker zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de verkiezingsbeloftes staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen.

Onderwerpen

Sinds oktober 2017 hebben de Tweede Kamerleden een grote hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. Uit al die stemmingen heeft ProDemos een selectie gemaakt van de meest onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen.