Over StemmenTracker

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur.  Je kunt je alvast voorbereiden met de nieuwe Stemmentracker.  Hoe hebben partijen in de Tweede Kamer sinds de verkiezingen in september 2012 gestemd? En welke partij komt het meest overeen met je eigen mening?  Met de geheel geactualiseerde Stemmentracker kun je nagaan hoe er is gestemd over onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, jeugdzorg of de opvang van asielzoekers. Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met dat van jezelf, zie je met welke politieke partij je de meeste overeenkomsten hebt.

Terugblik

De verkiezingen zijn ook een goed moment om terug te blikken op de afgelopen 4 jaar. Reden voor ProDemos om een geheel geactualiseerde versie van de Stemmentracker online te brengen. De Stemmentracker blikt terug op stemmingen in de periode september 2012 (na de laatste Tweede Kamerverkiezingen) tot eind 2016.

ProDemos

Stemmentracker is gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Deze organisatie maakt ook de StemWijzer. Je kunt Stemmentracker dan ook zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de verkiezingsbeloftes staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen.

Onderwerpen

Sinds de verkiezingen in september 2012 hebben de Tweede Kamerleden een enorme hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. Uit al die stemmingen heeft ProDemos een selectie gemaakt van de dertig meest onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen.

In min of meer chronologische volgorde gaat het om de hypotheekrenteaftrek, het meest omstreden verkiezingsonderwerp in de campagne 2012, via de Griekenlandcrisis (op diverse momenten in stemming), tot de mogelijke sluiting van de kolencentrales. Verdere onderwerpen zijn het kinderpardon, het afschaffen van het verbod op godslastering, de maximumsnelheid op snelwegen, het kinderpardon, de vredesmissie in Mali, de maatregelen tegen jihad-gangers, de bestrijding van IS.