Veelgestelde vragen

Wat is de StemmenTracker?
Met de StemmenTracker kunt u uw eigen standpunten vergelijken met het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Terugkijkend kunt u zien welke standpunten de partijen in de afgelopen periode feitelijk hebben ingenomen.
Hoe wordt de StemmenTracker samengesteld?
ProDemos kiest een aantal aansprekende stemmingen uit de Tweede Kamer. Deze stemming kan gaan over een wetsvoorstel, een amendement of een motie. De StemmenTracker die nu online staat begint met het aantreden van het kabinet-Rutte III op 26 oktober 2017. Het aantal stellingen wordt in 2019 en 2020 uitgebreid tot dertig.
Hoe selecteert ProDemos de stellingen?
Een belangrijk selectiecriterium is de aandacht voor beslissingen van de Tweede Kamer in de media. Moties en wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer unaniem zijn aangenomen of verworpen treft u niet in de StemmenTracker aan. Daarnaast is er gekeken naar een spreiding over verschillende beleidsterreinen. Zo zijn er stellingen over economie en financiën, over integratie en over onderwijs, maar bijvoorbeeld ook over landbouw en dieren. We streven ernaar stemmingen op te nemen die voor iedereen begrijpelijk zijn. Tot slot proberen we de verhouding tussen wetsvoorstellen en moties zoals die in de Tweede Kamer was, enigszins in de StemmenTracker terug te laten komen.
Welke partijen zijn in de StemmenTracker opgenomen?
In de StemmenTracker vindt u het stemgedrag van alle partijen die bij de laatste verkiezingen zijn gekozen in de Tweede Kamer (afsplitsingen worden niet meegenomen in het eindresultaat). Partijen stemmen doorgaans bij handopsteken voor of tegen een wetsvoorstel, amendement of motie. De totale zetelaantallen van elke partij vormen dan de basis voor de constatering of iets is aangenomen of verworpen. Bij hoofdelijke stemmingen is dat anders, dan wordt precies gekeken naar het aantal aanwezige Kamerleden. Indien de afwezige Kamerleden geen invloed hebben op de uitslag van de stemming, tellen we in deze StemmenTracker om technische redenen door tot 150. Wel staat bij 'Meer weten' vermeld of het een hoofdelijke stemming betreft.
Zijn de stellingen nog actueel?
Sommige stellingen in de StemmenTracker zijn (deels) ingehaald door de actualiteit. In de politiek kan dit altijd gebeuren: een nieuwe regering of een nieuwe omstandigheid kan ervoor zorgen dat partijen hun mening of standpunt veranderen. Dit doet niets af aan het stemgedrag van een partij in het verleden.