Veelgestelde vragen

Wat is de Stemmentracker?
Met de Stemmentracker kunt u uw eigen standpunten vergelijken met het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer. Terugkijkend kunt u zien welke standpunten de partijen in de afgelopen periode feitelijk hebben ingenomen.
Hoe wordt de Stemmentracker samengesteld?
ProDemos kiest elke maand een aansprekende stemming uit de Tweede Kamer. Deze stemming kan gaan over een motie, een wetsvoorstel of een amendement.
Hoe selecteert ProDemos de stellingen ?
Een belangrijk selectiecriterium is de aandacht voor beslissingen van de Tweede Kamer in de media. Moties en wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer unaniem zijn aangenomen of verworpen treft u niet in de Stemmentracker aan. Daarnaast is er gekeken naar een spreiding over verschillende beleidsterreinen. Zo zijn er stellingen over economie en financiën, over integratie en over onderwijs, maar bijvoorbeeld ook over landbouw en dieren. We streven ernaar stemmingen op te nemen die voor iedereen begrijpelijk zijn. Tot slot proberen we de verhouding tussen wetsvoorstellen en moties zoals die in de Tweede Kamer was, enigszins in de Stemwijzer terug te laten komen.
Welke partijen zijn in de Stemmentracker opgenomen?
In de Stemmentracker vindt u het stemgedrag van alle partijen die bij de laatste verkiezingen zijn gekozen in de Tweede Kamer. Afwijkend stemgedrag van individuele Kamerleden komt in de Stemmentracker niet aan de orde, maar wordt indien van toepassing wel vermeld in de toelichting.
Zijn de stellingen nog actueel?
Sommige stellingen in de Stemmentracker zijn (deels) ingehaald door de actualiteit. In de politiek kan dit altijd gebeuren: een nieuwe regering of een nieuwe omstandigheid kunnen ervoor zorgen dat partijen hun mening willen veranderen. Dit doet niets af aan het stemgedrag van een partij in het verleden.